27.11.17 - Ai Weiwei / Inoculacin

INOCULACION

Ai Weiwei

 

Contenedor de basura, 2014 

Madera de Huang Hua Li (Huali)

240 x 160 x 100 cm

Fotografía © Ai Weiwei Studio, Berlín, 2017